Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 27 april 2017

  Kontraproduktivt och feltajmat bonus-malusförslag

  "Regeringens förslag till ny fordonsskatt motverkar sitt syfte. Nya lätta lastbilar med hög transportnytta drabbas av rejält höjd skatt. Äldre bilar med sämre miljöprestanda gynnas och kommer att användas längre", skriver Bertil Moldén, Bil Sweden.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Fotograf Susanne Kronholm

  Regeringen planerar att den 1 juli 2018 sjösätta ett bonus-malussystem för lätta fordon (upp till 3,5 ton) i syfte att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Nya bensin- och dieselbilar, som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer, får en förhöjd malus (högre fordonsskatt) under de tre första åren för att år fyra få en ”normal” fordonsskatt.

  Det innebär att i stort sett alla bensin- och dieselbilar kommer få en höjd fordonsskatt. I förslaget jämställs lätta lastbilar med personbilar. Detta får effekten att lätta lastbilar med högre transportnytta och lägre koldioxidutsläpp per tonkilometer får en mycket hög malus.

  1 september 2018 inför EU sin nya körcykel (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP). Syftet med den nya körcykeln är att på ett bättre sätt kunna spegla den verkliga bränsleförbrukningen. WLTP kommer att medföra höjda fordonskatter för Sveriges bilister.

  Hur mycket högre fordonsskatten blir är ännu oklart men regeringen har räknat med en ökning på tio procent. Fordonstillverkarna menar att det kan bli en ökning på uppemot 30 procent. Det innebär att fordonsskatten höjs första gången genom Bonus-malussystemet för de allra flesta bilarna och två månader senare införs WLTP och då höjs den årliga fordonsskatten igen. Vi får därmed dubbla skatteeffekter.

  Regeringens system med en förhöjd fordonsskatt de tre första åren riskerar att bromsa upp förnyelsen av den svenska bilparken och därmed sänkningen av koldioxidutsläppen då en fyra år gammal bil blir mer attraktiv. I stället för att förnya bilköpet efter tre år kan kunden välja att vänta ett eller flera år för att nyttja den sänkta malusen.

  Dessutom riskerar importen av bilar som är fyra år eller äldre och som har höga koldioxidutsläpp att öka kraftigt. Regeringens förslag riskerar därför att bli kontraproduktivt.

  Bil Sweden är måna om att långsiktiga, internationellt harmoniserade och teknikneutrala styrmedel tas fram för att säkerställa att vi når visionen om en fossilfri transportsektor. Tyvärr ser vi inte att regeringens Bonus-malusförslag är i linje med målet.

  Bertil Moldén, Bil Sweden.

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen