Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 19 januari 2017

  Biomassan räcker för att göra Sverige fossilfritt

  Svenskt jord- och skogsbruk kan på ett hållbart sätt leverera den biomassa som behövs för att göra Sverige fossilfritt. Sverige har unika förutsättningar. Allt som krävs är rätt styrmedel.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  En vanlig föreställning är att all den fossila olja vi använder i dag måste ersättas med motsvarande mängd biomassa och som då inte räcker till. I stället måste vi förflytta fokus till vilka behov vi kommer att ha i framtiden. En ny vetenskaplig studie, utförd på uppdrag av Näringsdepartementet, slår fast att vi kan uppnå en bra balans mellan ökad tillförsel av inhemsk biomassa och ökad avsättning inom olika sektorer.

  Genom att också energieffektivisera och elektrifiera inom transport-, industri- och värmesektorn kan behovet av biomassa begränsas. Vi ser t ex ett minskat behov av fjärrvärme framöver, tack vare energieffektivare bostäder. Inom transportsektorn går effektiviseringen och elektrifieringen snabbt och Industrin jobbar också framgångsrikt med energieffektivisering och elektrifiering av processer.

  För att ersätta alla fossila bränslen och råvaror kring 2040 krävs ytterligare cirka 50-60 TWh biomassa. Detta motsvarar en knapp femtioprocentig ökning av den biomassa vi använder idag för energiändamål. Drygt en tredjedel behövs som råvara inom kemi- och petrokemiindustrin medan resterande del behövs som biodrivmedel, för processenergi inom industrin samt för ökad elproduktion via kraftvärme.

  Uttaget av avverkningsrester, klen och skadad rundved och bättre utnyttjande av skogsindustrins restprodukter uppskattas kunna öka från dagens uttag med ytterligare cirka 30-40 TWh kring 2040, samtidigt som skogens övriga miljömål uppfylls. Uttaget av rundved för traditionell industriproduktion fortsätter också att öka för att möta de globalt ökade behoven av skogsbaserade produkter.

  Resterande biomassa kan levereras av jordbruket och då som restprodukter från växtodling och djurproduktion samt odling av energigrödor på överskottsmark som inte utnyttjas för livsmedelsproduktion. Dessutom finns mycket nedlagd jordbruksmark som kan utnyttjas för odling av till exempel snabbväxande lövträd.

  Det stora hindret i dag är den politik som förs framför allt inom EU och som begränsar möjligheterna att utnyttja jordbruks- och skogsbaserad biomassa. Vi måste som land fullt ut tillåtas utnyttja våra unika förutsättningar för en miljö- och klimatmässigt bärkraftig utveckling. Tillsammans måste vi därför försvara denna möjlighet och påverka så att ändamålsenliga styrmedel utvecklas och omotiverade hinder undanröjs.

  Pål Börjesson

  Professor i miljö- och energisystem

  Lunds Universitet

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen