facebooktwittermail

Syd drar upp priserna på delad marknad

Genomsnittspriserna på skogsmark var ifjol de högsta sedan 1995, enligt LRF Konsults statistik. Men marknaden är delad, där Götaland drar upp snittet.

Genomsnittspriset på skogsmark i Sverige låg i fjol på 449 kronor per skogskubikmeter, en ökning med 1,4 procent jämfört med 2018. Det visar den senaste prisstatistiken från LRF Konsult, där snittpriset är det högsta sen statistiken började sammanställas 1995.

Men marknaden är tudelad.

– Prisuppgången är starkt driven av södra Sveriges uppgång trots lägre virkespriser, kraftiga barkborreangrepp och rapporter om sämre konjunkturutsikter. Man skulle kunna tro att hårt huggna skogar på grund av tidigare stormar och stora barkborreangrepp slår igenom i statistiken eftersom lägre virkesförråd kan ge högre pris på skogsmark mätt som kronor per skogskubikmeter. Men även när vi mäter i enheten kronor per hektar är prisuppgången stor, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Priserna på skogsfastigheter fortsätter att stiga i södra Sverige och drar upp snittpriserna för landet som helhet till nya rekordnivåer.
Priserna på skogsfastigheter fortsätter att stiga i södra Sverige och drar upp snittpriserna för landet som helhet till nya rekordnivåer. FOTO: LRF KONSULT

I mellersta och framför allt norra Sverige har priserna i stället utvecklats svagt de senaste sex åren, och låg 2019 på samma nivå som 2018.

Lägst är priserna i Norrbottens och Västerbottens inland med 210 kronor per skogskubikmeter. I Skåne, Blekinge och Halland ligger de på 742 kronor. Det här innebär att den som köper skog för 3 miljoner kronor får 153 hektar eller 14 300 kubikmeter i Norrbottens och Västerbottens inland. I Skåne, Blekinge och Halland räcker samma summa bara till 25 hektar eller 4 000 kubikmeter.

I Småland, Blekinge, Skåne och Halland har priserna på skogsmark ökat med runt 10 procent det senaste året, mätt i kronor per skogskubikmeter. ”Men även när vi mäter i kronor per hektar är prisuppgången stor”, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.
I Småland, Blekinge, Skåne och Halland har priserna på skogsmark ökat med runt 10 procent det senaste året, mätt i kronor per skogskubikmeter. ”Men även när vi mäter i kronor per hektar är prisuppgången stor”, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult. FOTO: PRESSBILD

Prisskillnaderna kan verka omotiverat stora, vilket skulle kunna tyda på en övervärdering i söder. Men enligt Markus Helin visar jämförelser av kvoten mellan köpeskilling och avkastningsvärde att skillnaderna inte är så stora. Lönsamheten i skogsbruket i södra Sverige är så pass mycket högre att det i stort sett motiverar de högre fastighetspriserna.

Enligt statistiken är 65 procent av affärerna tillköp, det vill säga där köparna äger skog sedan tidigare. 35 procent är nyetableringar, en andel som ökat under de senaste 10 åren. Men siffrorna indikerar också en minskning på sikt av andelen kvinnor som äger skog: Samtidigt som 40 procent av säljarna är kvinnor utgör de bara 18 procent av köparna.