facebooktwittermail

”SVT begriper inte skogens politiska sprängkraft”

Att Vetenskapens värld ger en enskild intressegrupp så stort utrymme framstår knappast som opartiskt.

Skogen som slaget står om. FOTO: OLA JENNERSTEN/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I SVTs Vetenskapens värld sändes nyligen programserien ”Slaget om skogen”. Kritiken mot serien har varit hård. Och det kan diskuteras om serien verkligen lever upp till kraven på saklighet och opartiskhet i sändningstillståndet för public service-företagen.

Visserligen finns en förmildrande omständighet. Den är att skogsfrågorna är oerhört infekterade i dag. Det är svårt att skildra dem utan att någon sida anser sig missgynnad.

Varför är då skogsfrågorna så känsliga nu? Det korta svaret är att skogspolitiken är uppe för omförhandling.

När januariavtalet ingicks var det uppenbart att det behövdes en lösning på den situation som gjorde naturvärden till en risk för markägare. Det ledde till att Socialdemokraterna och Miljöpartiet gav ett löfte till Centerpartiet om att den privata äganderätten till skog ska stärkas.

Därefter tillsattes utredningar som tog ett långt bredare grepp på skogspolitiken än vad Centern nog hade avsett. Bland annat lämnade skogsutredningen förslag på att det ska förbjudas skogsbruk på en halv miljon hektar skog i norra Sverige.

Plötsligt var hela skogspolitiken uppe för omförhandling och alla som har intressen i frågan började mobilisera. Som ett resultat av det har det under senare tid setts många kampanjer från såväl skogsindustrin som miljöorganisationer.

Det är där vi står i dag. Allt tyder också på att det är nu i höst i förhandlingarna kring budgeten som beslutet måste tas kring Sveriges nationella riktning.

Det är alltså i det här avgörande politiska läget som Vetenskapens värld sänder ”Slaget om skogen”. Bra tajming. Men känsligt.

Samtidigt är det som om Vetenskapens världs redaktion inte begriper det här – att det är särskilt viktigt att låta alla komma till tals just nu. Eller så struntar redaktionen i det.

I sju av de sju avsnitten i serien får företrädare för Skydda skogen – som har en radikal skogspolitisk agenda – ge sin bild av läget i landets skogar. Skydda skogen har i serien getts ett unikt problemformuleringsprivilegium. Och att SVT ger en enskild intressegrupp så stort utrymme framstår knappast som opartiskt. De 300 000 privata skogsägarna är däremot nästan helt frånvarande.

Redan några minuter in i det första avsnittet berättar Sebastian Kirppu, skogsambassadör och ekolog på Skydda skogen, vad målet är att skogsbranschen ska göra: ”De ska lägga ner. De ska pausa skogsbruket i resterande naturskogsmiljöer. Och sedan får de ändra sig. Kanske börja med någon sådant där plockhuggningsskogsbruk. Att bara plocka lite i de planterade skogarna, så man kan ta lite. Gallra lite försiktigt.”

För den som har följt den skogspolitiska debatten känns konflikten igen, brukande står mot bevarande. Och den som tycker att skogsbruk ska förbjudas lyfter vissa studier och utelämnar andra, och vice versa. Det förvånande nu är att SVT väljer samma vinkel som skogsbrukskritikerna.

Ett konkret exempel på det här är att SVT-serien lyfter en sedan tidigare kritiserad europeisk studie baserad på satellitdata som anger att avverkningarna har ökat i svenska skogar. Ett resultat som motsägs av all tillgänglig svensk statistik, som visar på motsatsen.

Hur kan då bilderna skilja sig så mellan studier? Svaret är uppenbart. Det finns metodfel i tolkningen av satellitdatan, vilket också har påtalats av 33 forskare i tidskriften Nature (28/4).
Den här studien används ändå återkommande för att misstänkliggöra den svenska riksskogstaxeringen för att ljuga. Vilket skulle kräva en konspiration av stora mått.

Reaktionerna på sakinnehållet i SVT-serien har dock inte låtit väntat på sig. Skogsstyrelsen har gått ut med att SVT använder myndighetens scenarier på ett felaktigt sätt. Naturvårdsverket har påpekat att det i serien sker en dubbelredovisning av skogsindustrins utsläpp av koldioxid. Sveriges lantbruksuniversitet skriver i ett pressmeddelande (5/10) att SVT i några fall har fört fram så pass grovt felaktiga uppgifter att universitetet finner det angeläget att komma med ett uttalande.

Men SVTs Vetenskapens värld slår tillbaka mot kritiken. Tonen har varit hård, precis som i den politiska skogsdebatten. Och kanske är det så ”Slaget om skogen” ska ses – som ett debattinlägg i politikens värld.