facebooktwittermail d

Svinpestens påverkan på griskött marginell

Inflationsbekämpningen verkar bita.

I någon mån på inflationen, men åtminstone på köttkonsumtionen.

Under första halvåret 2023 sjönk svenskens konsumtion av kött med ett kilo jämfört med samma period under fjolåret.