facebooktwittermail d

Svidande kritik mot krisförsörjningen

Ny granskning pekar ut flera brister i livsmedelsförsörjningen om en eventuell krissituation uppstår i Sverige.

Riksrevisorn Stefan Lundgren pekar på risken att viktiga åtgärder när det gäller livsmedelsförsörjning under kris inte blir gjorda.
Riksrevisorn Stefan Lundgren pekar på risken att viktiga åtgärder när det gäller livsmedelsförsörjning under kris inte blir gjorda.

Riksrevisionen har granskat hur förutsättningar för livsmedels- och läkemedelsförsörjning ser ut om det uppkommer en krissituation i Sverige. Bakgrunden är bland annat att myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, de senaste åren pekat på risker som kan leda till störningar i livsmedelsförsörjningen. Både regeringen och ansvariga myndigheter får svidande kritik i granskningen.

– Riksrevisionens bedömning är att oklarheter när det gäller vem som ska göra vad, och när, i värsta fall kommer att innebära att viktiga åtgärder försenas eller inte blir gjorda alls, säger riksrevisor Stefan Lundgren, i ett pressmeddelande.

Även om regeringen uttryckt ambitioner och utfört vissa åtgärder är det inte tillräckligt. Inte heller ansvariga myndigheter har vidtagit tillräckliga åtgärder, kritiserar Riksrevisionen i den nya rapporten, som menar att det till exempel behövs tydligare mål och ansvarsfördelning.

– Samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner är på många områden beroende av privata aktörer. Men samtidigt är förutsättningarna för att involvera privata aktörer i krisberedskapsarbetet otydliga, säger Johan Ågren, projektledare för granskningen.

LÄS MER: Sverige behöver höja sin försörjningsberedskap

LÄS MER: EU-parlamentet för stark jordbruksbudget

LÄS MER: Fyra röster om mjölkpolitiken

LÄS MER: Allt fler lantbrukare satsar på bisysslor