facebooktwittermail

Svidande kritik mot djurskyddet

Länsstyrelsens djurskyddsenhet i Skåne är en arbetsplats med stora problem. De anställda mår så dåligt att flera står på randen till utbrändhet, konstaterar Arbetsmiljöverket.

- Arbetsplatsen befinner sig i kris, säger handläggaren Eva Karsten efter att ha inspekterat den nya djurskydds- och veterinärenheten i Kristianstad.

Chefskarusell


Det har stormat rejält kring djurskyddet i Skåne sedan länsstyrelsen tog över ansvaret från kommunerna vid årsskiftet 2008-2009.

Chefsbytena har varit många, sju stycken på två år. Cheferna anses ha sämre kunskaper om vad djurskydd egentligen innebär än de tidigare kommunala cheferna, och deras tillit till de egna djurskyddsinspektörerna anses låg, skriver Helsingborgs Dagblad.

Arbetsmiljöverkets gruppintervjuer visar också att cheferna får dåligt stöd uppifrån, att målen upplevs som otydliga, arbetet ostrukturerat och arbetsbelastningen alltför hög.

Inspektörerna tycker att länsstyrelsen har ett "kundtänkande" som innebär att djurägarna ska vara nöjda. Vid vissa typer av ingripanden anser de att de får stå till svars internt, trots att de bara har skött sitt jobb.

Agerar inte


Även hot, trakasserier och våld förekommer. I vissa fall har inspektörer hotats i sitt hem. En har blivit instängd i ett stall medan andra hängts ut i sociala medier och på bloggar utan att cheferna har agerat.

Flera inspektörer har varit sjukskrivna eller uppger att de är psykiskt slutkörda och nära utmattning.

- Det får allvarliga konsekvenser när det brister i arbetsorganisationen eller ledarskapet. Jag tycker inte att ledningen har tagit tag i det här, säger Eva Karsten på Arbetsmiljöverket till Helsingborgs Dagblad.

Överväger tvång


Arbetsorganisationen är ytterst ohälsosam ur ett arbetsmiljöperspektiv och nu måste situationen förbättras, anser Arbetsmiljöverket.

Det kan bli aktuellt med tvångsåtgärder, men först ska länsstyrelsen få tillfälle att bemöta kritiken.

- Vi är på god väg i många av de saker som Arbetsmiljöverket tar upp. Men man vänder inte till en bra situation över en dag, kommenterar ställföreträdande länsdirektör Elisabeth Hellmo.

ATL.nu