facebooktwittermail d

Svevia regerar – men uppstickarna vinner mark

Svevia, före detta Vägverket, vinner fortfarande flest anbud när Trafikverket lägger ut sina markentreprenader. Men flera stora regionala bolag kommer för eller senare att kunna utmana giganterna i täten.

De regionala entreprenadbolagen blir allt bättre på att ta marknadsandelar. Och de statliga tappar omsättning.
De regionala entreprenadbolagen blir allt bättre på att ta marknadsandelar. Och de statliga tappar omsättning.

Vägverket och Banverket lades ner 2010 och omvandlades till de fristående bolagen Svevia och Infranord. Syftet var att konkurrensutsätta och effektivisera byggande och underhåll av den statliga trafikinfrastrukturen.

Företaget Byggfakta, som hjälper entreprenörer att finna uppdrag, har gjort en sammanställning över Trafikverkets uppdragstagare under perioden 2010-2017.

Den visar sig att Svevia tagit vart femte uppdrag av Trafikverket, klart flest bland anbudsgivarna.

Därefter följer de tre stora privata aktörerna, NCC, Peab och Skanska, som tillsammans står för 40 procent av uppdragen.

Resten, 40 procent, delar en grupp regionala entreprenadföretag på. Dessa har de senaste åren vuxit kraftigt genom antingen uppköp och organisk växt och nu söker de sig utanför sina ursprungliga arbetsområden.

Sveab störst på räls

Störst är Sveab i Solna som har en tyngdpunkt på järnväg. På sju år har omsättningen ökat med 130 procent och bolaget nådde förra året 1,5 miljarder. Sveab ägs sedan 2009 av ledningen och ett antal finansiärer vars mål är att ”alltid fortsätta utvecklas”. Från hemmamarknaden i Mälardalen har man expanderat till att bli rikstäckande inom järnvägsrelaterade anläggningsprojekt.

BDX är en pionjär i Luleå som har gett sig in snöröjning av statliga vägar, en bransch som tills nyligen helt dominerades av de fyra första bolagen i listan. BDX har en bred verksamhet och omsatte 2,9 miljarder 2016.

På sjunde plats dyker återigen ett gammalt statligt bolag upp, Infranord, som före 2010 hette Banverket Produktion. Infranord har tappat 14 procent i omsättning sedan omvandlingen och ligger idag på 3,9 miljarder. Infranord har flera prestigekunder som Storstockholms Lokaltrafik, Inlandsbanan, SSAB och LKAB.

Värmländsk raket

På plats åtta kommer återigen en privat snabbväxare med rötter i Värmland, Segermo Entreprenad i Karlstad, också det inriktat på järnväg. Segermo köptes 2015 av det norska Nordic Rail Construction men opererar som ett fristående företag i Sverige. Segermos omsättning har sedan starten 2012 gått från noll till drygt 900 miljoner 2016. Bolaget söker aktivt uppdrag utanför Värmland.

BCA Entreprenad, med rötter i Trelleborg, passerade 100 miljoner kronor i omsättning 2007. 2016 var omsättningen 294 miljoner. Inriktningen är anläggning och järnväg.

Tranab i Örebro är också en snabbväxare. På sju år har omsättningen vuxit med 140 procent och låg 2016 på 264 miljoner.

35 miljarder per år

Trafikverkets upphandlingar ligger i snitt på 25 miljarder kronor per år, fast med stora variationer. 2017 är ett rekordår då uppdrag för 35 miljarder kronor lagts ut på anbud.

LÄS OCKSÅ: DAF bäst i år

LÄS OCKSÅ: 90-tonnare söker förare

LÄS OCKSÅ: Åkerier kritiska mot klåfingrig myndighet