facebooktwittermail d

Sveriges mjölkbönder vill göra det enklare för unga att starta

Sveriges Mjölkbönder är positiva till att yngre vill in i branschen och stödjer Rickard Nilsson. Förbundet ifrågasätter nu om Arla har rätt att säga nej till nya leverantörer.