facebooktwittermail

”Sveriges Mjölkbönder står för frihet och mångfald”

Alla borde ha rätt att driva sitt företag utifrån den enskilda gårdens förutsättningar. Här är några punkter som styrelsen för Sveriges Mjölkbönder anser att lantbrukare borde kunna enas kring.

FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Sveriges Mjölkbönder beskylls ibland för att ha ”konstiga” idéer, för att enbart vara för större mjölkproducenter och så vidare. Nu senast var det Sture Jönsson som kom med dessa beskyllningar i ATL den 9 februari. Ligger det något i det? Nej, vi anser att det är helt fel.

Vi står för enkelhet, frihet, mångfald och den enskilde mjölkföretagarens rätt att själv välja. Vi står för att vi ska ha så bra konkurrensvillkor som möjligt och så lite regler och lagar som möjligt.

Ska vi tala mer klarspråk så innebär det att vi vill:

Avskaffa beteskravet. Vi lantbrukare ska själva kunna välja vilka djur vi vill ha ute och när. Vill samhälle och konsumenter ha mjölk från djur som går ute är det bara att betala.

Ha sänkt dieselskatt. Det är inte rimligt att vi som bedriver lantbruk i ett avlångt land med långa transporter straffas med högre kostnader för diesel än andra konkurrentländer. Detta löses inte genom LRFs idé om att vi ska vara fossilfria.

Utrota vildsvinsstammen. Vi vet att detta är ett högt ställt mål men varför ska vi i Sverige ha ett djur som förstör grödor, skog och trädgårdar? Detta djur är negativt för miljö, ekonomi och för dem som tror på klimathysterin så är vildsvinen negativa även där.

Minska rovdjursstammarna.

Stoppa våra mejeriers kontrollhysteri. Ju mer regler och kontrollpunkter mejerierna hittar på, desto mer beskärs vår frihet som företagare. Det är också rent kränkande när en helt främmande person ska komma till våra gårdar och ha synpunkter på allt från våra byggnaders skick till inkalvningsålder på kvigor. Det mejerierna enligt oss ska kontrollera är fett och proteinhalt, celler, bakterier, lukt och smak samt antibiotikaförekomst. Alltså ren livsmedelssäkerhet. Ju mer regler mejerierna inför, desto större blir fallet vid en granskning av till exempel ”Uppdrag granskning”. Det är ju också klart bevisat att det inte ger någon merbetalning eftersom vi nominellt sett har i stort sett samma mjölkpris nu som på 1980-talet. Realt är det halverat.

Ha ett kraftigt förenklat tillståndsförfarande (MKB) när vi når över 400 djurenheter. Detta finns inom övriga EU.

Ha kvar mångfalden i mjölkföretag. Vi vill inte förbjuda vare sig uppbundna djur eller vill att alla måste ha 500 kor eller mer. De som har gynnats hittills av storleksrationaliseringen är främst mejerierna som inte har presterat ett högre mjölkpris.

Ta bort stämpeln på lantbruk som miljöfarlig verksamhet. Att Sverige som enda land i EU klassar livsmedelsproduktion som miljöfarlig är enligt oss en stor skam. Likaså att flera av lantbrukets organisationer accepterat det.

Vi tar inte ställning för eller emot ”stordrift”, vi tar aktiv ställning för allas rätt att driva företag utifrån den enskilda gårdens förutsättningar.

Detta är några punkter som vi anser att alla lantbrukare borde kunna enas kring.

Styrelsen Sveriges mjölkbönder

Genom Claes Jonsson