facebooktwittermail

Sveriges Mjölkbönder ansatte politiker och myndighetschefer

Skövde

De tre jordbrukspolitikerna som hade tagit sig till Billingehus i Skövde och Sveriges Mjölkbönders stämma fick ta emot näringens kritik.

Sten Bergheden (M)
Sten Bergheden (M)

Kritiken var inte bara mot försenade stöd, utan också mot ett ohanterligt regelverk och föråldrad djurskyddslagstiftning.

De åtta riksdagspartierna var inbjudna till en diskussion om Livsmedelsstrategin och den framtida jordbrukspolitiken men bara Monica Haider (s), Magnus Oscarsson (kd) och Sten Bergheden (m) hade hörsammat inbjudan från Sveriges Mjölkbönder.

De tre politikerna fick ta emot mycket kritik och frustration från de församlade mjölkbönderna över försenade EU-utbetalningar, förlamande regelverk och oförstående, och, som man menade, okunniga tjänstemän.

– Har ni fått ut er lön för 2015? frågade en stämmodeltagare politikerna och syftade på av att stora delar av EU-stöden för 2015 och 2016 ännu är obetalda. Skälen till att stöden inte utbetalats uppges vara många men är i grunden oacceptabla, menade Sten Bergheden.

– Det är taffligt skött av jordbruksverket och man ska utkräva ansvar av dem och inte låta dem skylla på att man infört ett nytt IT-system. Det är den som sitter högst upp i en organisation som har ansvaret att hålla sig med komptent personal. Men man klarar inte sin uppgift och låter Sveriges lantbrukare ta smällen, sa han.

Sten Bergheden (M)
Sten Bergheden (M)

Monica Haider menade att det delvis berodde på ett alltför komplicerat regelverk inom CAP.

– Den kritik ni framför är helt befogad. Men jag vill säga att vi gör vad vi kan för att få rätsida på det, men det finns ingen quick fix för att få ut pengarna omgående. Inför nästa programperiod måste vi ha ett enklare CAP. Det är för komplicerat i dag och så kan vi inte ha det, sa Monica Haider.

CAP:s komplicerade regler blir inte enklare av att svenska myndigheter och tjänstemän övertolkar EU-regler och kräver absolut regeluppfyllnad från lantbrukarnas sida.

– Vi skulle ha färre regler i dag, men de är över 600 i dag. En regel har ersatts av två. Vi vill tillsätta en parlamentarisk utredning för att minska regelbördan och föreslå förenklingar. Vi ser hur man i Tyskland har en myndighet som tar in allt och förmedlar det sedan till andra, sa Kristdemokraternas Magnus Oscarsson.

Det sätt EU:s regel- och kontrollsystem administreras av svenska myndigheter är inte bara psykiskt påfrestande, utan kan också kosta bönderna stora pengar. Och det som krävs av bönderna måste man också kunna kräva av myndigheterna, menade flera stämmodeltagare, som fick medhåll av politikerna.

– Det är inte bara bonden och företagaren som ska levererar i tid. Vad hade hänt om ni inte betalat in er moms för att ni hade varit sjuka? Det hade inte accepterats. Samhället måste leva upp till de lagar och regler man skapat, sa Sten Bergheden.

När det gäller huvudmålen om ökad produktion och positivare syn på jordbruket i den kommande Livsmedelsstrategin är samtliga riksdagspartier överens, men när man kommer ner på detaljerna skiljer man sig åt väsentligt. Regeringens proposition ska nu behandlas innan sommaruppehållet, men allianspartierna har ett 100-tal motförslag som ska jämkas.

Sten Bergheden (M)
Sten Bergheden (M)

– Vi vill ge 1000 kr per ko och år för mjölkbönderna under tre år. Vill vi ha regler och förordningar som fördyrar produktionen, som beteskravet, då får vi betala för det, sa Magnus Oscarsson.

Till syvende och sist handlar det dock om att stärka svenska bönders konkurrenskraft, inte bara genom ett förenklat regelsystem utan även vad det gäller skatter och andra villkor för företagandet.

– Vi måste fokusera en enda sak och det är konkurrenskraften. Om vi inte har den har vi varken företag eller arbetstillfällen kvar i landet, sa Sten Bergheden och fick spontana applåder av stämman.

I de kommande förhandlingarna om Livsmedelsstrategin vill Moderaterna bland annat få med en översyn av äganderätten som man menar håller på att urholkas; ingen polarisering mellan ekologisk och konventionellt lantbruk, sänkta drivmedelskostnader och göra det lättare att anställa personal.