facebooktwittermail d

Sveriges livsmedelsberedskap ska utredas

En särskild utredare får 18 månader på sig att komma med förslag.