facebooktwittermail d

”Sveriges lantbrukare måste få känna framtidstro inför det nya året”

Näringarna i gles- och landsbygd är centrala för hela landets resa till framgång och tillväxt, skriver Annie Lööf (C) och Daniel Bäckström (C). 

”Landsbygden är vårt hem, det är här vi bor och verkar”, skriver Annie Lööf (C) och Daniel Bäckström (C). FOTO: JESSICA GOW/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Utan lantbrukarens idoga slit och strävan hade Sverige inte sett ut som det gör i dag. Kraften från våra lantbrukare är helt avgörande för ekonomin, den regionala utvecklingen och klimatet. Men den kraften får aldrig tas för given. Den måste få bästa tänkbara förutsättningar att växa och utvecklas och känna trygghet när tiderna är tuffare.

De gröna näringarna har det senaste året drabbats hårt av höga priser på diesel, kvävegödsel, el och andra insatsvaror. De larmrapporter som kommit från bland andra LRF måste tas på största allvar. Lantbrukare ska inte tvingas ge upp sina livsverk på grund av skenande kostnader. Den som driver lantbruk i dag eller som funderar på att etablera sig som lantbrukare ska inte avskräckas - utan istället känna framtidstro.

Under den här mandatperioden har Centerpartiet varit en avgörande röst för att stärka gles- och landsbygdens näringar. Vi har möjliggjort en ökad landsbygdsprogramsbudget. Vi har tagit ansvar för företagens ekonomi under pandemin och fått på plats stora satsningar på bredband, på vägar och järnvägar. Vi har också medverkat till att stärka äganderätten för skogen samt förhandlat fram ett lagförslag om lättnader i strandskyddslagstiftningen som gör att strandskyddet görs om i grunden. Men vi vill mer.

I Centerpartiets budget finns därför landsbygdssatsningar på över 21 miljarder de kommande åren. För 2022 lägger vi exempelvis en miljard mer än både regeringen och M/KD/SD-koalitionen på landsbygdsprogrammet. Pengar till viktiga investeringar i moderna stallbyggnader, jordbrukets automatisering och digitalisering, klimatanpassningsåtgärder såsom täckdikning och bevattningsdammar samt fler etableringsstöd till unga jordbrukare.

Vi avsätter även resurser för att den biopremie som föreslogs i utredningen om ett fossiloberoende jordbruk, införs så att fler traktorer kan gå på biobränslen i stället för diesel. Även premierna för att stimulera mer miljövänliga arbetsmaskiner bör förstärkas.

Vi gör en historisk satsning på utbyggd fiber i hela landet, nästan tre miljarder kronor mer än både regeringen och M/KD/SD. Vi satsar på bättre underhåll av våra viktiga enskilda vägar, på plogning och vinterunderhåll i norr och på bättre belysning längs med vägarna på våra gles- och landsbygder. Ökar tryggheten och framkomligheten.

Vi satsar mer än andra partier på att rädda landsbygdens mackar, en central plats för service, livsmedel och trygghet. Dessutom stärker vi tryggheten genom att satsa på fler ambulanser på landsbygden och fler medarbetare på vård- och hälsocentraler. Den som betalar skatt ska få valuta för sina pengar och kan förvänta sig att lokal service finns på plats.

Våra företag, stora som små, drabbas hårt av den bristande elkapaciteten och de höga elpriserna. Det måste åtgärdas.

Centerpartiet vill se en kraftigt ökad elkapacitet i Sverige. Vi vill ge Svenska Kraftnät ett tydligt och långsiktigt ansvar för att säkra leveransen av el. Se till att du, oavsett var i landet du bor, kan lita på att det finns tillräckligt med el till konkurrenskraftiga priser, fortsätta elektrifieringen och bygga de anläggningar som behövs för framtidens jordbruk. Här måste regeringen agera snabbt.

Landsbygden är vårt hem, det är här vi bor och verkar. Näringarna i gles- och landsbygd är centrala för hela landets resa till framgång och tillväxt. Här finns de bördiga jordarna, skogarna som ger oss förnybara bränslen, turistföretagandet, naturupplevelser och klimatsmarta byggmaterial. Våra hållbara lantbruk som ställer om för framtiden i den gröna omställningen. Vi måste varje dag se till att ge dem de bästa tänkbara förutsättningarna att fortsätta bygga Sverige starkare och grönare.

Annie Lööf (C)
partiledare

Daniel Bäckström (C)
landsbygdspolitisk talesperson