facebooktwittermail d

”Låt inte Jordbruksverkets statistik bestämma arrendepriser”

Sveriges Jordbruksarrendatorervarnar för att använda Jordbruksverkets statistik som underlag för att bestämma arrendepris i enskilda fall.

Sveriges Jordbruksarrendatorer varnar för att använda Jordbruksverkets statistik rakt av som underlag för att bestämma arrendepris i enskilda fall (arkivbild).
Sveriges Jordbruksarrendatorer varnar för att använda Jordbruksverkets statistik rakt av som underlag för att bestämma arrendepris i enskilda fall (arkivbild). FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Vartannat år genomför Jordbruksverket en enkätundersökning av arrendepriser i landet. Den senaste publicerades i februari i år (”Arrendepriser på jordbruksmark 2020, JO1003”).

Ökningen av de genomsnittliga arrendepriserna som pågick efter EU-inträdet, har klingat av de senaste tio åren. Bakom siffrorna i rapporten döljer sig priserna vid såväl fortlöpande fleråriga kontrakt som omförhandlade och nytecknade avtal. Priserna visas alltså med en hel del eftersläpning och kan dölja aktuella prisnivåer vid exempelvis omförhandling och nyteckning under de senaste åren.

Sveriges Jordbruksarrendatorer (SJA) varnar sedan länge för att använda statistiken rakt av som underlag för att bestämma arrendepris i enskilda fall. Statistiken säger inget om vad som ingår i arrendet och de individuella omständigheterna vad gäller byggnader, stödrätter, viltskador och så vidare kan vara vitt skilda från fall till fall.

I Sydsverige redovisades sänkta nivåer från 2015 troligen bland annat i samband med utjämningen av EU-ersättningarna men även på grund av aktuella skördeförhållanden. I och med årets redovisade nivåer från 2019 har dock den tidigare nivån återtagits. I det området har man troligen kortare arrendeperioder, varför eftersläpningen är mindre påtaglig.

I de norra delarna av landet redovisas en tydlig höjning av nivåerna i senaste undersökningen, troligen på grund av en eftersläpning i statistiken av att EU-ersättningarna utjämnats till högre nivåer. I de mellanliggande delarna av landet visar de senaste åren en närmast sjunkande nivå.

Tilläggas kan att en enkät till våra skånska medlemmar 2020 visar en tydligt sjunkande tendens för priset vid nyteckning det senaste året. Underlaget är litet men utslaget tydligt. Är det en eftersläpande konsekvens av torråret 2018?

Lars Andersson

Ordförande SJA

Lars Jakobsson

Verksamhetsledare SJA

LÄS MER OM ARRENDE:

Går i konkurs efter tvist med kyrkan

Bristande lönsamhet får honom att avveckla arrendet

Han förlorar 30-årigt arrende för ny logistikpark

Tuffa villkor för nystartare i jordbruket