facebooktwittermail d

Sveriges Jordbruksarrendatorer: ”Riktigt illa”

Att det skrivs ett arrendeavtal är ett gemensamt ansvar, framhåller Sveriges Jordbruksarrendatorers ordförande Lars Andersson.

– Jag har aldrig hört talas om något liknande, säger han om det som hänt på Glostorps gård.