facebooktwittermail d

Sveriges import av danska livsmedel ökade 2022

Den danska livsmedelsbranschens export uppgick till motsvarande 281 miljarder svenska kronor 2022. Sverige var bland de länder som ökade sin import från Danmark mest.

Grisar i ett danskt gristal.
Exporten till Sverige av danskt griskött ökade under perioden januari-oktober 2022 med 15 procent jämfört med samma period 2021. FOTO: ANDERS HANSSON

Trots ett turbulent år med skyhöga energi- och råvarupriser lyckades Danmark öka försäljningen på de globala marknaderna inom de flesta råvarugrupper under 2022. Den totala exporten uppgick till cirka 190 miljarder danska kronor, motsvarande 281 miljarder svenska kronor.

Bland de länder som ökade importen av danska livsmedel från januari till oktober 2022 återfinns främst Tyskland, Storbritannien och Sverige. Jämfört med samma period 2021 ökade exportintäkterna från dessa länder med 23, 21 respektive 18 procent. Det rapporterar den danska företagsorganisationen Landbrug & Fødevarers webbplats Branschinfo Kött.

Den danska exporten ökade förra året inom 16 av 17 produktkategorier. 

Griskött enda undantaget

Undantaget var exporten av griskött, inklusive levande djur, som mätt i vikt minskade med 3 procent under perioden januari-oktober 2022, jämfört med samma period 2021. Grisköttexporten till Sverige ökade däremot under samma period med 15 procent jämfört med 2021 och uppgick till 23 123 ton.

Mejeriprodukter var den kategori som ökade mest, värdet av den exporten ökade med 30 procent. Något som främst sägs bero på att den begränsade globala mjölkproduktionen har drivit upp priserna på mejeriprodukter.

”Detta är ett exempel på den solida livsmedelsbransch som vi har i Danmark. En bransch som klarar av att stå emot motvind och anpassa sig till de globala marknadsförhållandena”, säger Martin Brauer, chefsekonom på Landbrug & Fødevarer.