facebooktwittermail d

Sveriges första ulltvätteri i gång

I Sverige är det inte alla fårfarmare som tar rätt på sina fårs ull. Och även om många samlar in ullen är det inte alltid som den förädlas. Men nu ska det bli ändring när landets första ulltvätteri drar i gång på Gotland.

FOTO: ANN LINDÉN

Öland, Gotland och Halland är Sveriges fårrikaste landskap, men det finns ett glapp mellan mängden ull som samlas in här och på andra platser och vad som tas omhand och förädlas.

Den ull som samlas in i Halland lämnas exempelvis in till en ullstation utanför Varberg. Därifrån fraktas den till ett säteri i Toarp i västra Götaland för att därifrån gå med båt till England för att tvättas. Men nu kan det vara slut med den långväga frakten.

Tvätta tre ton per dag

Ett ulltvätteri med möjlighet att tvätta tre ton ull om dagen startar på Gotland och blir Skandinaviens första med ambition att skapa lönsamhet och bidra till att en inhemsk ullindustri kan komma i gång, skriver helagotland.se i sin lantbruksbilaga.

Maskinerna är på plats redo att tvätta den ull som tidigare grävts ner eller eldats upp. Förutom att hämta, sortera och tvätta ullen, handlar det om att sprida kunskap om hur man enkelt ger ullen ett värde.

Om allt går enligt planerna rullar ulltvätteriet igång nu under hösten. Då ska tvättrum, torkrum och packsal vara helt iordningsställda och maskinerna genomgångna.