facebooktwittermail d

Sveriges fårbönder i riktat upprop

Med anledning av de vargangrepp som drabbat bland annat lammproducenterna på gården Molstaberg vill Svenska Fåravelsförbundet samla landets fårbönder i ett gemensamt upprop riktat till Sveriges politiker.

"Sveriges fårägare är väldigt oroliga", säger Gudrun Haglund-Eriksson, vice ordförande för Svenska Fåravelsförbundet.
"Sveriges fårägare är väldigt oroliga", säger Gudrun Haglund-Eriksson, vice ordförande för Svenska Fåravelsförbundet. FOTO: MARI NÄLSÉN

Svenska Fåravelsförbundets namninsamling Upprop/Nödrop från Sveriges fårbönder har i skrivande stund 731 underskrifter. Uppropet har delats 94 gånger från förbundets Facebook-sida och i kommentarsfältet berättar människor att de har skrivit under listan och delat den vidare. Och engagemanget väntas bli allt större, tror Gudrun Haglund-Eriksson, fårägare och vice ordförande i Svenska Fåravelsförbundet.

– Det är väldigt allvarligt och mycket komplicerat, säger hon till ATL.

Ja, den senaste tiden har vargfrågan varit på agendan, inte minst har de vargangrepp som drabbat gården Molstaberg utanför Mölnbo fått stor uppmärksamhet, något som ATL har granskat. Och det är bland annat med anledning av det som Svenska Fåravelsförbundet nu går ut med sin namninsamling.

Inte bara oro för angrepp

– Svenska Fåravelsförbundet har jobbat med rovdjursproblemet under lång tid och försökt belysa och få gehör från politikerna. Men när detta hände på Molstaberg kände vi bara: Nu går det här för långt. Sveriges fårägare är väldigt oroliga, och de känner inte bara oro för vargangrepp utan också hur de ska bli behandlade om de drabbas, berättar Gudrun Haglund-Eriksson.

"Enligt Rovdjurspropositionen, beslutad av Riksdagen, ska tamdjurshållning inte påtagligt försvåras i någon del av landet på grund av rovdjurförvaltningen. Vidare ska socioekonomiska hänsyn tas. Vi kräver att landets myndigheter följer dessa beslut", skriver Svenska Fåravelsförbundet i uppropet.

Förbundet kräver bland annat att samhället hjälper till ekonomiskt med förebyggande åtgärder, att full ersättning ges för de kostnader ett angrepp för med sig och att skyddsjakt beviljas snabbt och i förhållande till hur stor skada som skett. Enligt förbundet bör även risken för kommande skador vägas in i en sådan bedömning.

I samband med att Molstaberg drabbades av vargangrepp ansökte djurägarna om skyddsjakt på varg i Sjundareviret som ligger i anslutning till gården. Länsstyrelsen Stockholm avslog ansökan med hänvisning till att djurägarna hade kunnat göra mer för att skydda fåren mot angrepp, något som ATL tidigare har rapporterat. Länsstyrelsens beslut har väckt starka känslor, både för och emot skyddsjakt på varg.

Men enligt Gudrun Haglund-Eriksson är diskussionen större än så.

– Det här handlar inte om att vara för eller emot varg utan om att vi ska ett stabilt företagsklimat där fårägare med både små och stora besättningar ska kunna känna sig trygga. Hur ska man annars våga satsa på lammproduktion?

Osäker situation

Enligt Gudrun Haglund-Eriksson gör den osäkra situationen som många fårägare upplever att man väljer att lägga ner sin lammproduktion trots att förutsättningar för att ha lammproduktion i Sverige är goda. Detta är förödande, tycker hon.

– I dag importerar vi 72 procent av det lammkött vi har i Sverige. Konsumtionen ökade med 8,2 procent under 2017 samtidigt som produktionen i Sverige bara ökade några procent. Försvinner de stora fårbesättningarna i Sverige kommer detta märkas. Vi måste värna hela kedjan, inte bara varje varg till varje pris. Vi har flera saker att ta hänsyn till.

Samtidigt, säger hon, finns flera exempel på när varg och tamdjur vistas problemfritt i samma område.

"Finns revir där det är lugnt"

– Det finns revir där det är lugnt och där hagarna i närheten inte ens har rovdjursavvisande stängsel. Men de vargar som går in i hagar och tar lamm ska bort. Jag har 12 flockar på bete just nu och om jag upptäcker att ett av mina får tar sig under stängsel tar jag bort den individen så att den inte ska lära de andra, säger Gudrun Haglund-Eriksson och tillägger:

– Vi kommer ha vargangrepp så länge vi har varg i Sverige, så är det bara, men någonstans måste vi ställa oss frågan: Hur mycket ska vargen få kosta?

LÄS OCKSÅ: "Många fårägare lägger ner på grund av vargangreppen"

LÄS OCKSÅ: Angreppen på Molstaberg: Detta har hänt