facebooktwittermail

Sveriges Djurbönder vände till förlust

Sveriges Djurbönder vände i fjol den rejäla vinsten på 218 miljoner kronor 2009 till en förlust på 105 miljoner kronor.

Förklaringarna till förlusten är att föreningens stora aktieiinnehav i HK Scan minskat i värde med 43,5 miljoner kronor.

Eftersom HK Scan-aktien är noterad i euro bidrar den allt starkare svenska kronan till en valutaförlust på aktieinnehavet med 73,5 miljoner kronor.

Sveriges Djurbönders verksamhet, där livdjurskrediterna är en del, gav i fjol ett överskott på 11, 2 miljoner kronor.
Slutresultatet blir dock ett kraftigt minus på 105,3 miljoner kronor.

850 medlemmar lämnade föreningen 2010. De får 75 procent av sina inbetalade insatser tillbaka. Kvar i föreningen finns knappt 16 200 medlemmar.Jan Olsson