facebooktwittermail d

Sveriges Djurbönder lever vidare

Sveriges Djurbönders stämma röstade på torsdagseftermiddagen ner förslaget att avveckla föreningen.

STOCKHOLM ATL
Efter en diskussion med 30-talet inlägg röstade stämman för en fortsättning. Debatten blottade en hel del känslor när företrädare för de båda falangerna - likvidation respektive fortsatt förening - argumenterade.

Ett återkommande tema var de 16200 medlemmarnas förmodade brist på förtroende för Sveriges Djurbönder. Stämman röstade därför ja till fullmäktigeledamoten Jan Tholerius förslag att ta reda på hur det verkligen ligger till och vilka förväntningar medlemmarna har på föreningen och dess framtida verksamhet.

Styrelsens vice ordförande Nils-Åke Espert menar att det som inte har fungerat under 2010 är styrelsens kommunikation med medlemmarna.

- Vi har faktiskt gjort saker, men vi har varit dåliga på att kommunicera. Jan Olsson