facebooktwittermail d

Sveriges äldsta trägolv 750 år

Sveriges äldsta trägolv kan ha trampats av både Magnus Ladulås och drottning Margareta. Det visar en datering av golvplankor från Kalmar slott.

Drönarbild på Kalmar slott.
Kalmar slott började uppföras vid 1100-talets slut med en kastal som senare kom att bli slottets kärntorn. Där utgjorde de rekordgamla plankorna golv i kungsgemaket. FOTO: KALMAR SLOTT

Richard Edlund, byggnadsantikvarie vid Kalmar läns museum, trodde knappt sina ögon när han fick beskedet från dateringen av golvplankorna från Kalmar slott.