facebooktwittermail d

M: Sverigedemokraternas förslag är fel utformat

Moderaterna har sedan flera år föreslagit en kommission för att minska regelbördan. Ytterligare grupperingar skulle inte göra någon nytta, skriver John Widegren (M). 

Jordbrukslandskap vid Gränna
Politiken måste arbeta långsiktigt för att jordbruket ska överleva och helst växa, menar John Widegren. FOTO: ANDERS GOOD/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Vi delar den önskan om att minska regelbördan för de gröna näringarna, som Sverigedemokraterna ger uttryck för i debattartikeln i ATL. Vi delar också uppfattningen att det behövs skattelättnader och lägre avgifter för att stärka näringarnas konkurrenskraft.

Under den senaste tiden har kostnaderna för jordbruket ökat kraftigt. Pandemin slog sönder den globala logistiken, och följdes sedan av Rysslands invasion av Ukraina. Läget blev akut. Moderaterna har vid flera tillfällen tagit initiativ till – och varit med och påverkat – förslag som lett till lättnader för jordbruket.

Vi agerar snabbt när det behövs, men vår politik siktar också på att stärka jordbrukets långsiktiga förutsättningar. Det har länge varit små marginaler i svensk livsmedelsproduktion. Den svenska självförsörjningsgraden har sjunkit stadigt. Idag är vartannat mål mat i Sverige importerat. Det är en allvarlig utveckling.

Lösningen på de gröna näringarnas utmaningar kan inte enbart vara snabbt framförhandlade stödpaket. Det måste till en ny politik som tar tag i de verkliga problemen och som leder till en hållbar svensk livsmedelsförsörjning.

Vi vill till att börja med sänka skatter och avgifter. Skatterna på drivmedel måste ner och avgifterna för tillsyn ska inte överstiga de faktiska kostnaderna. Det ska vara slut på att ta betalt i förväg för tillsyn som inte sker. Vi vill även reformera miljöbalken för att få bort orimliga krav och hinder, samt se över beredskapen så att lagerhållning av samhällsviktiga varor återtas.

Därtill har Moderaterna sedan flera år tillbaks föreslagit en regelförenklingskommission som ska utarbeta omfattande regelförenklingar. Den bör vara ett långsiktigt uppdrag hos Jordbruksverket, och branschen ska vara djupt involverad. Kostnaderna för företagens administration ska minskas med 30 procent. Kommissionen ska även kunna bedöma nya krav från EU, och hur de kan genomföras utan att försämra svensk konkurrenskraft.

Problemet med Sverigedemokraternas förlag är inte ambitionen, det är formen. Ytterligare ett parlamentariskt forum för diskussion kring olika förslag kommer inte att hjälpa jordbruket. Konkreta förslag kan redan idag behandlas i riksdagens utskott, på samma sätt som vi behandlat den senaste tidens ekonomiska stöd.

Det som krävs är i stället den typ av långsiktiga arbete som vi redan föreslagit. Vi hoppas att fler partier inser det, så att en regelförenklingskommission kan bli verklighet.

John Widegren (M), landsbygdspolitisk talesperson