facebooktwittermail d

Sverige vill inte ha gmo-förbud

Tretton EU-länder och fyra regioner vill så snart som möjligt utnyttja möjligheten att förbjuda gmo-odling på hemmaplan. Sverige är inte ett av dem.

I morgon, lördag, går tiden ut för EU:s medlemsländer att ansöka om att undantas från det område där Monsantos gmo-majs Mon810, och nio andra gmo-grödor som väntar på godkännande, får odlas.

Det är det första tecknet på vilka länder som tänker dra nytta av den nya lag som säger att medlemsländer har rätt att förbjuda odling av genmodifierade grödor som godkänts på EU-nivå.

17 länder och självbestämmande regioner har i skrivande stund lämnat in ansökningar. Det är Danmark, Lettland, Grekland, Italien, Tyskland, Bulgarien, Cypern, Kroatien, Frankrike, Österrike, Nederländerna, Portugal, Litauen, Wallonien i Belgien och Skottland, Wales och Nordirland.

Inget förbud i Sverige

Miljödepartementet meddelar att Sverige inte har för avsikt att lämna in någon ansökan om undantag för de aktuella grödorna. En utredning har tillsatts för att se hur svensk lag kan ändras för att anpassas till EU-direktivet som möjliggör nationella förbud. Den ska vara klar senast den första mars nästa år.

Den rödgröna regeringen har haft svårt att enas om en linje när det gäller genmodifierat jordbruk. Det tog åtta månader för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att enas om en gmo-politik, och den är vagt formulerad. I praktiken verkar dock den gmo-positiva sidan ha vunnit, sedan i mars har Sverige röstat ja till godkännande av nya gmo-produkter.

Mon810 är den enda gmo-gröda som odlas i kommersiell skala i EU i dag.