facebooktwittermail d

Sverige värd för holsteinkongress

I år står Sverige värd för den 29:e europeiska kongressen för holstein och röd holstein.

Mjölkproduktion i en djurvälfärdsvänlig miljö är temat för arrangemanget, som hålls i Stockholm den 4-6 juli.

Gill Zeilon, vd i Avelsföreningen för svensk holstein, är stolt och glad över den europeiska kommitténs val av tema.
- Djurvälfärd är vi bra på i Sverige, säger hon.

Gill Zeilon räknar med 150 200 deltagare på kongressen, bestående av lantbrukare, tekniker och forskare från ett 30-tal länder. ATL.nu