facebooktwittermail

Sverige till falukorvens försvar

Näringsdepartementet oroas av konsekvenserna av att slopa den typ av skydd som falukorven har.

FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Regeringen gillar inte EU-kommissionens idé att skrota Garanterad traditionell specialitet som en av EU:s skyddade geografiska beteckningar för livsmedel. Det skulle kosta de producenter som använder just den beteckningen tid och pengar om märkningen ändrades eller försvann helt, skriver Näringsdepartementet i en kommentar till en inledande konsekvensbedömning gjord av EU-kommissionen. Falukorven lyfts inte specifikt i dokumentet, men Sverige har bara två produkter med garanterad traditionell specialitet, falukorv och hushållsost.

EU-kommissionens förslag innebär även att beteckningen Garanterad traditionell specialitet tas bort för svensk hushållsost.
EU-kommissionens förslag innebär även att beteckningen Garanterad traditionell specialitet tas bort för svensk hushållsost. FOTO: PATRIK C ÖSTERBERG/TT

Få svenska produkter

Sverige har förhållandevis få livsmedel med skyddade beteckningar. Svensk livsmedelsbransch har traditionellt satsat på varumärkesskydd i stället. Näringsdepartementet skriver att det finns en potential för fler svenska produkter med skyddad beteckning. Men entusiasmen är begränsad. Det framgår inte minst av att departementet passar på att påpeka att EU lägger för stor vikt vid de skyddade beteckningarna när man jobbar med frihandelsavtal. Det får ofta förhandlingarna att dra ut på tiden, och det är inte klart vad man vinner, eller förlorar, på det, anser departementet.

Möjlighet att uttrycka sin åsikt

EU-kommissionen vill förenkla systemet med skyddade beteckningar för att göra det mer attraktivt för både producenter och konsumenter. Garanterad Traditionell Specialitet är den minst populära beteckningen. Den skyddar receptet för en matvara, men säger inget om var produkten eller dess ingredienser ska komma ifrån, till skillnad från de andra två. Den som vill meddela EU-kommissionen sin syn på de föreslagna förändringarna kan delta i ett digitalt samråd. Det är öppet till den 9 april. EU-kommissionen planerar att föreslå ny lagstiftning under årets tredje kvartal.

LÄS MER: Falukorven kan förlora sitt skydd