facebooktwittermail d

Sverige skeptisk inför ministerråd

Sverige är fortfarande djupt skeptiskt till rådslutssatserna som de såg ut ministerrådets morgon. Eskil Erlandsson var inställd på ett långt och hektiskt ministerråd när ATL träffade honom en dryg timma innan mötet startade i dag, torsdag.

BRYSSEL ATL
Just som intervjun ska börja anländer Danmarks jordbruksminister Henrik Høegh.

- Vi är väl ense om att vara kritiska, frågar dansken.

Det är de. Sverige vill att rådsslutsatserna ska lägga större tyngd på den landsbygdsutvecklande andra pelaren med mer fokus på miljö och klimat.

Eskil Erlandsson vill också att behovet av en utjämning av gårdsstöden mellan medlemsländerna uttrycks tydligare.

Positiva formuleringar om de befintliga marknadsinstrumenten och möjligheterna till ytterligare inkomststabiliserande verktyg är svåra att svälja.

- Där är ett antal utestående punkter, säger landsbygdsministern.

Konsensus


Rådsslutsatser kräver konsensus bland medlemsländerna. Däri ligger värdet i dem, enligt landsbygdsministern. Om alla är med ger det värdefulla upplysningar, inte bara till EU-kommissionen som är den huvudsakliga adressaten, utan även till bönderna om vart jordbrukspolitiken är på väg.

Fast beslutet


Trots de stora klyftor som fortfarande finns mellan medlemsländerna är ordförandelandet Ungern fast beslutet att få fram rådsslutsatser under dagens möte. Ungern har tidigare sagt att de inte kommer att presentera något nytt förslag, med undantag av förändringar av enskilda ord, men det löftet verkar allt svårare att hålla.

- Ordförandeskapet får springa runt mycket i dag, konstaterar Eskil Erlandsson. Sara Johansson