facebooktwittermail

Sverige samlar stöd för ändrade stödregler

Sverige gör gemensam sak med fem andra EU-länder för stödregler som tillåter skatteundantag för biodrivmedel.

EU bör göra det lättare att få ge långsiktiga skatteundantag till grödbaserade biodrivmedel, tycker näringsminister Ibrahim Baylan (S) (arkivbild).
EU bör göra det lättare att få ge långsiktiga skatteundantag till grödbaserade biodrivmedel, tycker näringsminister Ibrahim Baylan (S) (arkivbild). FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

EU:s regler för statsstöd står enligt regeringen i vägen för en mer långsiktig skattebefrielse för grödbaserade biodrivmedel. Nyligen lämnades en andra ansökan om ett ettårigt godkännande in till EU-kommissionen. Samtidigt gör näringsminister Ibrahim Baylan (S) ett gemensamt uttalande med kollegor från Tyskland, Nederländerna, Lettland, Irland och Luxemburg om hur reglerna bör förändras. Där uppmanas EU-kommissionen bland annat att tänka över om det är rimligt att i princip förbjuda statliga stöd till livsmedelsbaserade biodrivmedel när de kan bidra till omställningen till fossilfri energi.