facebooktwittermail d

Sverige samlar stöd för ändrade stödregler

Sverige gör gemensam sak med fem andra EU-länder för stödregler som tillåter skatteundantag för biodrivmedel.

EU bör göra det lättare att få ge långsiktiga skatteundantag till grödbaserade biodrivmedel, tycker näringsminister Ibrahim Baylan (S) (arkivbild).
EU bör göra det lättare att få ge långsiktiga skatteundantag till grödbaserade biodrivmedel, tycker näringsminister Ibrahim Baylan (S) (arkivbild). FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

EU:s regler för statsstöd står enligt regeringen i vägen för en mer långsiktig skattebefrielse för grödbaserade biodrivmedel. Nyligen lämnades en andra ansökan om ett ettårigt godkännande in till EU-kommissionen. Samtidigt gör näringsminister Ibrahim Baylan (S) ett gemensamt uttalande med kollegor från Tyskland, Nederländerna, Lettland, Irland och Luxemburg om hur reglerna bör förändras. Där uppmanas EU-kommissionen bland annat att tänka över om det är rimligt att i princip förbjuda statliga stöd till livsmedelsbaserade biodrivmedel när de kan bidra till omställningen till fossilfri energi.

LÄS MER: Ny ansökan om skatteundantag

LÄS MER: ”Deadline för diesel – dråpslag för biogas”

LÄS MER: Biodrivmedel skattebefrias ett år till

LÄS MER: Ansökan om skattebefrielse maskas

LÄS MER: Hot om prischock för biodrivmedel hänger kvar