facebooktwittermail d

Sverige och Japan utvecklar mat med 3D

Ett samarbete mellan svenska och japanska forskare ska utveckla näringsrik mat för äldre. 3D-printing är en del av tekniken som kommer att användas.

- Jag har faktiskt inte provat 3D-utskriven mat men eftersom det bara handlar om att forma maten så räknar jag med att den smakar bra, men ser bättre ut, säger Mats Stading, sektionschef på RISE, Research Institutes of Sweden till ATL.

3D printing som RISE arbetar med, möjliggör att personanpassa både innehåll och konsistens på mat och nu startar RISE Jordbruk och livsmedel ett projekt tillsammans med en japansk forskargrupp för att utveckla mat som särskilt passar en åldrande befolkning.

[STOR]

- I ett framtidscenario kan man tänka sig att vi har denna teknik på vårdhem, ungefär som vi använder mikrovågsugnar i dag. Men det är på lång sikt, säger Mats Stading.

Använda nuvarande teknik

I ett inledningsskede handlar det om att utnyttja nuvarande processteknik och utveckla produkter med hjälp av provsmakarpaneler av äldre människor.

Gruppen av äldre ska inrikta sig på att göra maten säker och lätt att svälja och anpassa smak och doft så att den tilltalar andra äldre.

- Vi har en snabbt ökande andel äldre i Sverige och vi behöver utveckla ny mat som både är smaklig och nyttig, eftersom både smaksinnena och näringsbehovet förändras när vi blir äldre, säger Mats Stading.

Kompletta maträtter

År 2021 räknar forskarna med att vi ska ha ett komplett system med maträtter anpassade till behov och synpunkter från panelen.

Om projektet blir framgångsrikt skulle det kunna bidra till att minska de stora kostnader som ”ålders-anorexia” ger. Vårdkostnaderna för gamla undernärda människor i Sverige beräknas till 9 miljarder kronor per år.

– ­Men det allra viktigaste är att vi hoppas kunna bidra till att äldre människor får bättre livskvalitet och ett socialt liv, säger Mats Stading.

Projektet stöds av Vinnova och av Japans myndighet för vetenskap och energi, där Jordbruk och livsmedel i första steget får 2 miljoner kronor från Vinnova.