facebooktwittermail d

Sverige lyfter djurtransporter i Bryssel

Sven-Erik Bucht tar upp djurtransporter när EU:s jordbruksministrar möts.

På svenskt initiativ står bristande skydd vid djurtransporter på dagordningen när EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts i Bryssel nästa vecka, den 14-15 november. Regeringen anser att EU-länderna och ansvariga myndigheter måste bli bättre på att använda de verktyg som finns för att stävja regelbrott, och att det finns behov av att se över gällande djurskyddsregler. Det gäller särskilt transporttider, utrymmen för djuren, viloperioder, vattning och utfordring samt transporter vid hög värme utomhus.

Ministrarna kommer även diskutera en analys av hur jordbrukssektorn påverkas av EU:s frihandelsavtal.