facebooktwittermail d

Sverige höjer skyddsnivån för fågelinfluensan

Flera fall av fågelinfluensa har upptäckts runt om i europeiska länder den senaste tiden. Jordbruksverket höjer därför till skyddsnivå två för svenska fågelbesättningar – alla fjäderfä ska nu hållas inomhus.

FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Utbrott av högpatogen fågelinfluensa utmed flyttfågelrutter förebådar ankomst av smittan till Europa, varnade EU:s smittskyddsmyndighet, i början av oktober.

Trots varningen har smittan spridits och i Nederländerna ska 200 000 kycklingar avlivas efter att ett andra fall av fågelinfluensan har konstaterats. Det finns även rapporterade fall i Tyskland och Storbritannien och den ökade risken har bland annat gjort att Frankrike höjer beredskapen.

Under fredagen kom ytterligare en rapport om ett fynd av fågelinfluensa hos en pilgrimsfalk i Danmark, vilket gjorde att SVA tog fram en ny riskbedömning för Sverige.

Därefter kom Jordbruksverket med beskedet om att upprätta skyddsnivå två i hela landet.

– I det här läget behöver man som fjäderfäproducent göra allt man kan för att hindra direkt och indirekt kontakt mellan fjäderfä och vilda fåglar och en höjning av skyddsnivån är ett viktigt led i det, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: 200 000 kycklingar ska avlivas

LÄS ÄVEN: Fågelinfluensa tvingar uppfödare att ta in djuren

Skyddsnivå två

Skyddsnivå två innebär främst att alla fjäderfä ska hållas inomhus - men undantag finns. Om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan strutsfåglar, gäss och ankor vara inhägnade utomhus. En förutsättning för det är att vatten och foder ska ges inomhus eller under skydd utomhus.

Dessutom bör djurhållare vara extra uppmärksamma på hälsoläget bland djuren för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall.

LÄS MER: Varning för fågelinfluensa utfärdad

Allmänna hygienregler från Jordbruksverket

Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.

Håll rent runt hus och inhägnader.

Var noga med rutiner såsom handtvätt och skobyte.

Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.

Minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.

Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.