facebooktwittermail d

Sverige helt uppkopplat 2025

Målet att Sverige ska vara helt uppkopplat senast år 2025 ska förverkligas i en trestegsraket. Inledningsvis öronmärks närmare en miljard kronor för arbetet, framkom på en pressträff i Rosenbad på söndagen.

- Sverige ska ha snabb uppkoppling i hela landet, sade bostads- och digitaliseringsminister, Peter Eriksson.
- Sverige ska ha snabb uppkoppling i hela landet, sade bostads- och digitaliseringsminister, Peter Eriksson. FOTO: REGERINGSKANSLIET

Enligt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, kan tre fjärdedelar av Sverige i dag vara med på nätet med snabbt bredband.

- Sverige ska ha snabb uppkoppling i hela landet, sade ministern och presenterade hur detta ska gå till.

- Hus och byar i glesbygd kommer att kräva flera tekniker som radiolänk eller satellit och dessa ska också samverka med varandra. Det är en viktig faktor att utnyttja samverkansmöjligheten med olika tekniker, sade Peter Eriksson på presskonferensen.

- Det räcker inte bara med en marknadsstyrd utveckling. Den måste kompletteras med ökade offentliga insatser också.

- De pengar vi skjuter till nu uppgår till ytterligare 850 miljoner. En miljard kronor finns från januari 2017 och för hela mandatperioden är det sammanlagt 5,5 miljarder kronor, sade Peter Eriksson, men tillade att möjligheterna att nå målen måste bevakas. 5 G nätet framöver kräver dessutom ett särskilt arbete.

Trestegsmålet mot snabb uppkoppling i hela Sverige

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s.

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. Uppkopplingen ska enligt regeringen då vara så stabil att användaren inte ska uppleva begränsningar i användningen, som avbrott eller brist på kapacitet. Detta ska gälla vid platser där människor och företag normalt befinner sig, som fritidshus, i friluftsområden, längst vägar och räls.

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.