facebooktwittermail d

”Fallet Cementa visar hur oförutsägbart Sverige har blivit”

Signalerna till landets företagare och internationella investerare är att Sverige blir allt mer oförutsägbart att verka i. Beslutsfattare kan ena dagen klubba sådant som slår undan fötterna för verksamheten för att nästa dag tvingas rädda samma verksamhet.

Osäker framtid för Cementa i Slite. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

En skräckfilm är läskig för att tittaren inte vet vad som ska hända – vad som gömmer sig runt hörnet. Samma sak är det för företagaren. Det som gör tillvaron otäck är det oförutsägbara, kostnader eller krav som dyker upp från ingenstans.

Företagare lär sig därför att sky oförutsägbarhet. Investeringar och verksamheter med stor osäkerhet är därför svårt att få någon att ge sig på och än mindre satsa långsiktigt på.

Men trots att vi vet att företagen behöver förutsägbarhet så drar staten just nu åt andra hållet. I somras fattade regeringen ett beslut om att all verksamhet som påverkar miljön bara bör ges tidsbegränsade tillstånd. Vidare ska beviljade miljötillstånd automatiskt omprövas.

Samtidigt som det här beslutet togs sänder andra delar av staten ut att tillståndsprocesser är krångliga och utdragna. Alla olika turer kring Cementas kalkbrytning på Gotland är ett närmast övertydligt exempel på hur oförutsägbar situationen har blivit i Sverige.

Det som drog igång allt var att Cementa i somras nekades nytt tillstånd för kalkbrytning i Slite när det bara återstod knappt fyra månader tills det befintliga tidsbegränsade tillståndet löpte ut. Om Cementas verksamhet i Slite stannar riskeras enligt byggbranschen hundratusentals jobb och byggprojekt runt om i landet. Och orsaken till de stora effekterna är att Cementa mer eller mindre har monopol på cementtillverkningen i landet, vilket är ett resultat av att staten på 1970-talet slog ihop fabriker och centraliserade verksamheten till Slite.

Nyligen sade dock riksdagen ja till en undantagslag som ger Cementa ett förlängt tillfälligt tillstånd för kalkbrytning i Slite. Men de juridiska turerna i frågan lär inte vara över – en del miljöorganisationer har sagt sig vara beredda att agera.

Signalerna som fallet Cementa sänder till landets företagare – och än mer till internationella bolag och investerare – är att Sverige blir allt mer oförutsägbart att verka i. Beslutsfattare kan ena dagen klubba sådant som slår undan fötterna för verksamheten för att nästa dag tvingas rädda samma verksamhet. Regeringens hantering av Preemraffs utbyggnadsplaner är ett annat högprofilerat fall under senare tid som stödjer denna bild. För att inte tala om hur elmarknaden har behandlats under senare år.

Den rödgröna regeringen har riktat skatter mot kärnkraftverk och kraftvärmeverk som gör verksamheterna till dåliga affärer att driva. Men när företagen svarar på signalerna och lägger ner har tillgången på el blivit osäker söder om Dalälven i allmänhet och i Stockholms- och Malmöregionen i synnerhet. Och ställda inför elbristen har regeringen med kort varsel behövt hitta nödlösningar.

Statliga Svenska kraftnät tvingades exempelvis förra sommaren betala hundratals miljoner till Vattenfall för att under ett antal sommarveckor återstarta en kärnkraftsreaktor i Ringhals. I Stockholm och Malmö tvingades energiminister Anders Ygeman (S) se till att det tecknades lokala uppgörelser med energiföretag för att säkra elförsörjningen i Stockholm och Malmö.

De många och motstridiga buden från staten är något som även lantbrukare känner igen sig i. För att inte tala om oförutsägbarheten.

Ska vi på allvar klara omställningen till ett hållbart samhälle behöver företagen oavsett bransch långsiktiga och förutsägbara regler. Fallet Cementa sänder tyvärr signalen till landets företag att förutsättningar kan ändra sig både en och två gånger med kort varsel.

LÄS MER OM CEMENTA:

Cementa får respit i Slite