facebooktwittermail d

Sverige fritt från scrapie

EU nedgraderar riskerna med sjukdomen scrapie, eller skrapsjuka, till försumbara i Sverige. Sjukdomen drabbar får och getter och angriper djurens centrala nervsystem.

Djuren på bilden har inget med sjukdomen scrapie att göra. Arkivbild.
Djuren på bilden har inget med sjukdomen scrapie att göra. Arkivbild. FOTO: ANN LINDÉN

Beslutet förenklar intygsreglerna och det finns inte längre något behov att kontrollera enskilda besättningars scrapiestatus vid utförsel av får och getter. Kraven är dock fortsatt höga på djur som ska till Sverige från andra länder, enligt EU.

"Detta är ett glädjande besked som också är efterlängtat av flera får- och getägare", säger Kristina Mieziewska, enheten för idisslare och gris på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Angriper centrala nervsystemet

Scrapie kan liknas vid galna ko-sjukan och uppträder i det centrala nervsystemet hos får och getter. Sjukdomen är både smittsam och dödlig och finns i två former. Den ena kännetecknas av klåda och den andra av nervositet kopplade till det centrala nervsystemet. Andra typiska symptom är bland annat kraftig avmagring, överkänslighet för ljud och ljus samt aggressivitet.

Sjukdomen kan spridas till nya besättningar genom inköp av infekterade djur. Tackor som smittar sina lamm är sannolikt den största orsaken till spridning av scrapie.