facebooktwittermail d

Sverige föreslår utsläppskrav för färre gårdar

Regeringen hoppas på att ena medlemsländerna med dubbelt så många djurenheter som EU-kommissionen, skriver Agra Facts.