facebooktwittermail d

Sverige dyrast på diesel

Sverige har det högsta dieselpriset i Europa just nu, visar färsk statistik.

Det beror bland annat på att miljökraven på diesel är högre i Sverige än i andra länder.

Priset på bensin och diesel sjunker i takt med världsmarknadspriset på råolja. Prisskillnaden mellan de båda drivmedelsslagen är dock stor. Arkivbild.
Priset på bensin och diesel sjunker i takt med världsmarknadspriset på råolja. Prisskillnaden mellan de båda drivmedelsslagen är dock stor. Arkivbild. FOTO: ANDREAS HILLERGREN

– Just nu har Sverige det högsta dieselpriset i Europa. Det brukar vi inte ha, det brukar vara Italien, säger Ulf Svahn, vd för Svenska petroleum- och biodrivmedelinstitutet, SPBI.

Sverige har ett eget kvalitetskrav när det gäller diesel, miljöklass 1, samtidigt som miljöklass 3 motsvarar EU:s krav. En lägre miljöklass innebär högre miljökrav men också dyrare diesel.

– Och efter reduktionskraven har vi den högsta inblandningen i världen av biodrivmedel i dieseln. Det är i och för sig bra för att det minskar koldioxidemissionerna, men det gör det ju dyrare, säger Ulf Svahn.

Billigare råolja

Priset på råolja har rasat med 30 procent sedan toppnoteringen i början av oktober. Det har pressat priserna på både bensin och diesel som har sjunkit med elva respektive sju procent.

Efter den senaste sänkningen på minus 25 öre kostar en liter 95-oktanig bensin på bemannade stationer 14:41 kronor. En liter diesel kostar samtidigt 15:61 kronor.

Prisskillnaden mellan bensin och diesel är också ovanligt stor just nu, enligt Ulf Svahn. Säsongsmässiga faktorer tillsammans med situationen på världsmarknaden håller dieselpriset på en högre nivå.

Mindre tung råolja

På vintern ökar efterfrågan på gasolja som är grunden för eldningsolja och diesel. Att dieselpriset ligger högre just nu beror också delvis på den goda konjunkturen som gör också att mer diesel används vid transporter.

Det handlar också om att volymerna av amerikansk skifferolja ökar i takt med att volymerna av olja från exempelvis Iran och Venezuela minskar.

– Då har tyngre råoljor som innehåller mer diesel försvunnit från marknaden. Den amerikanska skifferoljan är en lätt råolja som innehåller mycket bensinkomponenter, säger Ulf Svahn.

Fakta: Dieselpris i olika länder

Konsumentpris inklusive skatter och tullar. Pris per liter omräknat från euro till kronor.

Priserna i tabellen är från den 19 november 2018.

Sverige 16:21

Italien 15:89

Storbritannien 15:76

Finland 15:65

Belgien 15:46

Frankrike 15:08

Danmark 14:80

Tyskland 14:68

Bulgarien 12:07

Luxemburg 11:96

Källa: Europakommissionen