facebooktwittermail d

Sverige driver riktade stöd till mjölkproducenterna

Sven-Erik Bucht är för riktade EU-stöd till krisdrabbade mjölkproducenter. Men EU:s budget får inte överskridas.

Vid dagens möte i riksdagens EU-nämnd kunde landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ge något konkretare besked än tidigare om vilka förslag Sverige kommer att driva på jordbruksministerrådet på måndag.

- Den svenska linjen är att alla åtgärder som vidtas måste ligga inom den budget som lagts, säger Sven-Erik Bucht till ATL efter mötet.

Nationella kuvert

Med det som villkor kan landsbygdsministern tänka sig riktade stöd till mjölkproducenter, liknande de som gavs 2009.

- Det finns signaler om att kommissionären kanske kommer att besluta om nationella kuvert med pengar som kan användas för att utforma insatser på nationell nivå.

Förlängd privat lagring och förlängd intervention på nuvarande nivå kan han också acceptera. Höjda interventionspriser kommer däremot inte på tal.

Borgerligt stöd för höjd intervention

Under EU-nämnden drev Centerpartiet frågan om höjt referenspris för intervention, och fick stöd av Moderaterna och Kristdemokraterna. Sven-Erik Bucht tror inte att det kommer att bli aktuellt, oavsett den svenska inställningen. Jordbrukskommissionären Phil Hogan är öppet kritisk till en höjning, och enligt Sven-Erik Bucht finns det inget stöd för det bland de nordeuropeiska kollegor han talat med, bland annat Tysklands jordbruksminister.

- Det driver bara upp produktionen ytterligare, och förvärrar krisen, säger Sven-Erik Bucht.