facebooktwittermail d

Sverige bör tillåta gårdsförsäljning

Socialdemokraterna talar gärna om att hela Sverige ska leva. Att tillåta gårdsförsäljning av vingårdarnas och småbryggeriernas produkter vore ett enkelt sätt att satsa på en livskraftig landsbygd, skriver Europaparlamentarikern Christofer Fjellner, Moderaterna.

Efterfrågan på lokalt- och småskaligt producerad öl och vin är stor. Det finns fler än 160 vingårdar och 250 bryggerier i Sverige. Men utvecklingen hämmas av att det är svårt för producenterna att nå ut med sina produkter.

Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Det är dags att ändra på det och tillåta gårdsförsäljning. Förutom att en sådan reform främjar svensk mat- och dryckeskultur och en sundare inställning till alkohol skulle den stärka förutsättningarna för företagande utanför storstäderna.

Jag föreslår en modell som tillåter gårdsförsäljning genom att göra vingårdar och mikrobryggerier till ombud för Systembolaget och låta dem lagerhålla sina egna produkter. Det är en kompromiss som bygger vidare på Systembolagets monopol i stället för att hota det. Därför borde även de som tidigare motsatt sig gårdsförsäljning för att de är oroliga för att det ska hota monopolet kunna ställa sig bakom förslaget.

Miljöpartiet har aldrig gjort sig känt som anhängare av Sverige bortom storstäderna, men Socialdemokraterna talar ofta och gärna om att hela Sverige ska leva. Vingårdar och småbryggerier är spridda över hela landet och att tillåta gårdsförsäljning skulle bidra till tillväxt och fler arbetstillfällen utanför storstäderna och på landsbygden.

Det handlar bara om politisk vilja. Det krävs inte mer än att tillåta vingårdar och småbryggerier att agera ombud för Systembolaget och ändra Alkohollagen så att de tillåts att lagerhålla sina egna produkter. Sverige har redan över 500 ombud, något hundratal till skulle varken göra till eller från för folkhälsan.

Men Socialdemokraterna ställer sig kallsinniga till att förbättra förutsättningarna för en livskraftig landsbygd och avvisar således förslaget att tillåta gårdsförsäljning. Regeringen fortsätter att agera bromskloss trots att en majoritet i riksdagen är positivt inställda till att införa gårdsförsäljning.

Regeringens avoga inställning till företagande hindrar dock inte oss moderater från att tillsammans med övriga partier i Alliansen i höst lägga fram ett gemensamt förslag i riksdagen om att tillåta gårdsförsäljning. Det är ett förslag som tvivelsutan skulle bidra till såväl ökad turism som bättre service, tillväxt och fler arbetstillfällen i hela Sverige.

Christofer Fjellner,

Europaparlamentariker, Moderaterna