facebooktwittermail d

Sverige behöver en skogsminister

En öronmärkt minister skulle lyfta skogsfrågorna i regeringen.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog. Hälften av Sveriges skogsmark ägs av 330 000 privata skogsägare. Den största markägaren i Sverige är statligt ägda Sveaskog, som äger 3,1 miljoner hektar skogsmark, vilket utgör 14 procent av den totala skogsmarken.

Skogen är nyckeln till ett hållbart samhälle. Det är en förnybar resurs som kan bidra till ett mera kretsloppsanpassat Sverige och en klimatsmartare värld. Det förutsätter att skogen brukas på ett hållbart och klokt sätt. Skogsnäringen är Sveriges viktigaste basnäring och ekonomiska trygghet med en nettoexport på över 100 miljarder kronor per år och utgör, jämte livsmedelsproduktionen, basen för vår självförsörjningsgrad.

En skogsminister ska ha många viktiga funktioner:

* Stimulera ökat och förstärkt privat ägande

* Verka för att klimat- och miljöhänsyn anpassas efter skogens livscykel

* Genom stöd till bland annat röjning förbättra skogens skötsel

* Skapa ett skogsindustriellt kompetenscentrum

* Samverka för en fungerande infrastruktur

* Stötta användande av trä i större utsträckning

* Striktare omvärldsbevakning av hot och möjligheter

* Bevaka hur skogssektorn berörs av EU:s regelverk

* Kommuner ska få möjlighet att ta ut koncessionsavgifter för naturresurser

Vi är övertygade om att om en post som skogsminister skulle inrättas så skulle det innebära att positionerna för Sveriges skogsägare och svensk skogsnäring skulle flyttas fram många steg i hierarkin inom regeringsarbetet.

För Landsbygdspartiet oberoende

Reinhard Brinkeskog, Grebbestad

Alf Karlman, Lista, Eskilstuna