facebooktwittermail

”Sverige behöver en ny skogspolitik”

Vår svenska skog är en nyckel till vår fossilfria framtid och helt central för att klara klimatomställningen. Nu behöver vi en regering som förstår värdet av skogen.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: JENS BREUER

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har under flera år bedrivit en skogsfientlig politik. Angrepp på äganderätten har stoppat hållbart skogsbruk samtidigt som Stefan Löfven inte stått upp för svensk skog i EU. Sverige behöver nu en regering som förstår värdet av skogen.

Skogen är en ovärderlig resurs för Sverige. Det är en nyckel till vår fossilfria framtid och helt central för att klara klimatomställningen. Växande skog och produkter från skogen binder lika mycket koldioxid under ett år som Sverige släpper ut. Samtidigt sysselsätter skogsnäringen 120 000 personer och ger 150 miljarder i exportintäkter.

De senaste decennierna har ett aktivt skogsvårdsarbete förbättrat den biologiska mångfalden. Skogsbruket blir allt mer precisionsinriktat och kalhyggenas storlekar minskar. Utvecklingen kan tillskrivas Sveriges över 300 000 skogsägare, som i förvaltarskapstankens anda sköter sina skogar med hög virkesproduktion och höga naturvärden som följd.

Framgången hotas nu från flera håll. Under flera år har regeringen attackerat äganderätten och stoppat skogsbruk. Och i höstas presenterade regeringens skogsutredning förslag på att undanta stora arealer skog från att brukas. Trots att nästan en tredjedel av Sveriges skog är tagen ur produktion vill regeringen undanta ytterligare en halv miljon hektar.

I dagarna kunde vi också läsa om att granbarkborreangreppen nått nya rekordnivåer. Att staten inte sköter sina skyddade områden tillräckligt väl är något som Naturvårdsverket redan tidigare påpekat. Till det kan nu läggas otillräcklig bekämpning av granbarkborren i skyddade områden. Med hänvisning till biologisk mångfald låter länsstyrelserna angripna träd stå kvar, vilket gör områdena till grogrund för granbarkborreangrepp som sprids till produktiv skogsmark. Det är oacceptabelt att privata skogsägare som tar sitt ansvar drabbas av statens försummelser.

Samtidigt håller EU på att ta fram ett gemensamt ramverk, taxonomin, för att klassificera vad som räknas som en hållbar grön investering. När EU-kommissionen i höstas lade fram det första förslaget var inte förnybara råvaror från svenskt skogsbruk med på listan över hållbara investeringar.

Från början ville regeringen rösta ja till förslaget. Det var först när Moderaterna samlade en majoritet i EU-nämnden som det stoppades. Nu måste Socialdemokraterna omedelbart inse allvaret och ta strid för svenskt skogsbruk i Bryssel. Det krävs en offensiv plan för att rädda dess ställning som en hållbar investering.

Här hemma måste produktionen i skogen öka så att skogsråvaror kan tränga undan fler fossila råvaror. Vi vill bredda ägandet och stärka landsbygden genom att sälja 20 procent av Sveaskogs innehav och därmed möjliggöra för fler att äga och förvalta skog. Samtidigt avsätter vi mer pengar än regeringen för att förbättra underhållet av redan skyddade områden för att bevara och utveckla naturvärden.

Sverige behöver en regering som förstår värdet av svensk skog. Vi måste ta ställning för – och helhjärtligt försvara – de enorma insatser som svenska skogsägare gör för exporten, klimatomställningen och den biologiska mångfalden. Skogen är Sveriges gröna guld.

Ulf Kristersson (M)

Partiledare

Jessica Rosencrantz (M)

Mljö- och klimatpolitisk talesperson

John Widegren (M)

Landsbygdspolitisk talesperson