facebooktwittermail d

Det som ingen trodde kunde hända hände

Utse en myndighet som är ansvarig för att det finns något att äta i landet, skriver ATL:s krönikör Jesper Broberg.