facebooktwittermail

Sverige använder minst antibiotika i EU

Sveriges bönder håller fast positionen som världsledande inom god djurhållning. Det visar Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning. I botten ligger Italien, Cypern och Spanien.

FOTO: ISTOCK

Antibiotikaanvändningen minskar i EU och i Sverige har försäljningen av antibiotika för djur minskat med cirka två tredjedelar sedan början av 1980-talet.

– Svenska djurbönder kan vara extra stolta. Det är ett bevis på att det dagliga arbetet på gården ger resultat och att Sverige påverkar vår omvärld i positiv riktning, säger LRF:s veterinära expert Anna Forslid, i ett pressmeddelande.

Antibiotikaresistens anses av bland annat WHO, vara ett växande hot mot människors och djurs hälsa. Nu stärks EU-reglerna ytterligare, något som LRF länge arbetat för.

LÄS MER: Svenska bönder minskar användningen av antibiotika

Individuell behandling

Den svenska antibiotikaanvändningen ökade marginellt under 2018 på grund av torka, men enligt SVA sjönk siffran till lägre nivåer redan 2019.

– Ur djurskyddssynpunkt finns det ingen anledning att komma ner till noll och sluta helt med antibiotika. Vi ska fortsätta att använda antibiotika utefter väl avvägda beslut. Det viktiga är att så långt det går ge individuell behandling, säger LRF:s Anna Forslid.

Länk till Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport.