facebooktwittermail d

Svensk glyfosatröst fortfarande osäker

UPPDATERAD: Regeringen följer den vetenskapliga expertisen, men en svensk ja-röst är inte säker.

Två av EUs expertmyndigheter, kemikaliemyndigheten Echa och livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa har kommit fram till att glyfosat inte bör klassas som cancerframkallande. Nu har även den svenska regeringen accepterat det.

"Det är viktigt att respektera vetenskapliga bedömningar och att följa reglerna. Nu har EUs expertmyndigheter tittat ordentligt på detta och då lutar vi oss mot deras slutsatser" säger miljöminister Karolina Skog (MP) i ett pressmeddelande.

Men det betyder inte att Sverige definitivt kommer att rösta ja till ett fortsatt godkännande av glyfosat, meddelar Miljödepartementet.

"Regeringen respekterar Echas slutsats. Vi anser att den yrkesmässiga användningen av glyfosat ska vara noga kontrollerad och kommer att vara aktiva under diskussionerna i Bryssel. Hur vi kommer att rösta vid en omröstning kommer naturligtvis att bero på hur de diskussionerna utvecklar sig." skriver Karolina Skogs pressekretare i ett mejl till ATL.

ATL har begärt en telefonintervju med miljöministern, men fått beskedet att hon inte har möjlighet varken denna eller nästa vecka.

Osäkra röster

Den ansvariga expertkommittén där alla medlemsländer är representerade ska träffas torsdag och fredag denna vecka. Glyfosatfrågan ska diskuteras, men någon omröstning kommer inte att hållas.

EU-kommissionen har lagt ett förslag om ett tioårigt godkännande, fem år kortare än normala förlängningar, men fortfarande för långt för flera medlemsstater.

Inställningen hos rösttunga länder som Tyskland och Frankrike tillhör de osäkra. Tyskland är mitt uppe i att bilda en regering, där De Gröna just nu ser ut att få plats. Det största partiet i en potentiell koalition, CDU, sägs vara positivt inställda till ett förlängt godkännande, men det är det tyska miljöpartiet inte.

Frankrike har skickat lite olika signaler, men verkar nu ha landat på att man vill se en kortare förlängning på fem till sju år, tänkt som en omställningsperiod då lantbruket kan hitta ersättande preparat för växtskyddet.

Privat förbud

Samtidigt som regeringens slutgiltiga ställningstagande om användning av glyfosat i lantbruket alltså är osäkert vill den förbjuda privat användning av kemiska växtskyddsmedel. Pressmeddelandet påpekar att yrkesmässig användning av växtskyddsmedel är reglerat, och åtföljs av krav på utbildning, medan det inte finns några motsvarande villkor för användningar i trädgårdar och hobbyodlingar. Ett utredningsarbete med sikte på ett privat förbud har påbörjats.

LÄS MER: Monsanto portas från EU-parlamentet

LÄS OCKSÅ: Svenska inställningen till glyfosat inte klar

LÄS OCKSÅ: EU-kommissionen hotar med glyfosatstopp

LÄS MER: En miljon namn mot glyfosat insamlade