facebooktwittermail d

Svenskt Växtskydd stämmer Coop

Coops reklamfilm om den så kallade "ekoeffekten" har fått Svenskt Växtskydd att ilskna till. Föreningen drar nu livsmedelskoncernen inför rätta för oetisk marknadsföring och vilseledning.

FOTO: PER EMGARDSSON

I dag, fredag, lämnade svenska växtskyddsföretagens branschförening, Svenskt Växtskydd, in en stämningsansökan till marknadsdomstolen. Stämningen gäller Coops marknadsföring rörande reklamen "ekoeffekten" – något som föreningen menar är såväl vilseledande för konsumenterna som oetiskt.

"Filmen är vilseledande"

– Vi är inte ute efter att klämma dit svenskt ekologiskt jordbruk på något sätt. Syftet med stämningen är att få stopp på den här typen av marknadsföring en gång för alla. Filmen är vilseledande och misskrediterar allt jordbruk som inte är ekologiskt, säger Anders Normann, Svenskt Växtskydd.

Han fortsätter:

– Vi borde vara stolta över allt vad svenskt jordbruk heter i stället för att motarbeta varandra. Dessutom använder sig Coop av en riggad undersökning i sin reklamfilm.

"Bryr sig inte om att berätta"

Anders Normann menar vidare att de uppmätta halterna av bekämpningsmedel som redovisas i reklamen är långt under gränsvärdet.

– Vad som helst går att hitta inom vad som helst, om man bara letar tillräckligt noga. Det som Coop visar upp i stora diagram är långt ifrån de nivåer som inte är godkända, men det bryr man sig inte om att berätta.

"Den får ta sin gång"

Från Coops sida säger sig koncernen välkomna en rättslig prövning.

– Vi har i dag svårt att kommentera den eftersom vi ännu inte tagit del av stämningsansökan. Men vi välkomnar naturligtvis en juridisk prövning och att den får ta sin gång, säger Kristofer Myrevik, kommunikationschef på Coop.