facebooktwittermail d

Svenskt timmer viktigt för Japan

Trähus är säkrare än stenhus vid en jordbävning. Men läget i Japan är komplicerat eftersom landet drabbats av både jordbävning och tsunami.

Två trävaruföretag i Insjön i Dalarna har Japan som sin största marknad.

Bergkvist-Insjön, som är ett av Sveriges största familjeägda sågverksföretag med ett 150-tal anställda, exporterar 85 procent av sin produktion, i huvudsak till Japan.

- Japan är vår hemmamarknad, säger vd Peter Eklund.

Känner starkt


Egentligen skulle flera personer ur företagsledningen ha åkt till Japan under måndagen. Resan har skjutits upp men Bergkvist-Insjön har haft direkt eller indirekt kontakt med många av sina kunder inom den japanska byggindustrin.

- Vi känner starkt för dem efter mer än 15 år i landet, säger Peter Eklund.

Hållfasta


I Dalarna finns timmer med hög kvalitet vilket är viktigt vid husbygge i Japan där konstruktionerna testas för sin hållfasthet just med tanke på jordbävningar.

Ett hus som har en träkonstruktion klarar av att det skakar utan att det faller samman, och limträbalkar och stolpar av limträ hör till de trävaror som är viktiga.

Granne med Bergkvist-Insjön är företaget Tomoku Hus med 80 anställda som tillverkar prefabricerade trähuskomponenter. Det ägs helt av japanska företag.

Komplicerat läge


95 procent av produktionen levereras till Japan, vilket årligen betyder delar till cirka 1 300 småhus. Husen byggs för att klara skalv och vid jordbävningen i Kobe 1995 stod Tomokus trähus kvar.

Hur det har gått nu är dock för tidigt att säga, enligt Olle Deras som är ekonomichef vid Tomoku Hus. Läget är mer komplicerat med även en tsunami den här gången. Birgitta Sennerdal