facebooktwittermail d

Svenskt mjölkpris i Arla är elefanten i rummet

För 20 år sedan var Arlas mål att växa internationellt. I dag konkurreras svensk mjölk ut, skriver Edvard Hollertz.