facebooktwittermail d

Svenskt krispaket snedvrider konkurrensen

Stora krispaket i vissa EU-länder och endast EU:s krisreserv i andra. Nivåerna på stöden till EU:s lantbrukare skiljer sig åt mellan länderna. Nu väcks farhågor att konkurrensen inom unionen snedvrids.