facebooktwittermail

Svenskt kött ska ursprungsmärkas

Korvar, smörgåspålägg och andra charkvaror ska inom kort ursprungsmärkas om köttinnehållet är svenskt.

Handeln, LRF, Sveriges Grisföretagare och de stora köttföretagen med Scan i spetsen är överens om att ursprungsmärkning behövs.

Scans informationsdirektör Margareta Thorgren hoppas och tror att ursprungsmärkningen är verklighet före sommaren.
- Vi ser den möjligheten. Lyckas vi så är det snabbt jobbat.
Ännu finns ingen färdig dekal som ska finnas på paketen med smörgåspålägg. En förebild är symbolen på fjäderfäkött där det klart och tydligt står Svensk fågel på paketet i butiken om kycklingen eller kalkonen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige.

När märket väl är framme är det viktigt att det inte blir ett enmansrace utan att både handeln och industrin använder det. För att märkningen ska få trovärdighet hos konsumenterna kommer det sannolikt att certifieras av ett oberoende kontrollorgan. Allt för att säkra att innehållet i paketet stämmer överens med märkningen.

Någon fullständig ursprungsmärkning av alla charkvaror diskuteras dock inte. Produkter som innehåller kött från andra länder ursprungsmärks inte.

En ursprungsmärkning är viktig inte minst för Scan. Nyligen fattades ett beslut att de olika marknadsområdena i koncernen i större utsträckning ska använda varandras råvaror. Det betyder att mer kött från exempelvis Baltikum och Polen ska användas i Scans charkprodukter. Dock inte i varor som säljs under varumärket Scan.

Samtidigt som företaget Scan ska använda mer utländskt kött i charkprodukter pågår ett arbete för att stärka svenskheten i varumärket Scan. För fem år sedan visste 60 procent av de svenska konsumenterna att Scanmärket var detsamma som svenskt kött. I dag är det bara 43 procent som vet det enligt företagets egna undersökningar.
- Vi behöver verkligen ha en sådan här ursprungsmärkning, säger Margareta Thorgren.Jan Olsson