facebooktwittermail d

Svenskt kött på förslag i Östersund

På förslag från medborgare ska politikerna i Östersund överväga om det bara ska serveras svenskt kött på skolor och förskolor.

Det ska enbart serveras svenskt kött på skolor och förskolor i Östersunds kommun, tycker flera medborgare i ett så kallat e-förslag.

– Man ska värna om den svenska landsbygden och en annan sak är att Sverige har bättre djurhållningslagar jämfört med många andra länder, säger tvåbarnsföräldern Lovisa Hahn Granbom till ÖP.

I skrivande stund har hon fått uppbackning av 30 medborgare till som skrivit under på hennes förslag.

Eftersom e-förslaget har fått över 25 underskrifter kommer det att behandlas av politikerna i Östersunds kommun.

Idag är det inte enbart svenskt kött som köps in i kommunen. Upphandlingsregler gör att det inte går att ha geografiska krav på var köttet ska komma ifrån. Däremot går det att ställa olika ekologiska krav och kvalitetskrav.