facebooktwittermail d

Svenskt initiativ ska hjälpa kenyanska mjölkbönder

Svenska Vi-skogen får globala mejerijättar att satsa mångmiljonbelopp på hållbart jordbruk och trädplantering i Kenya.

Svenska Vi-skogen ska tillsammans med den franska investeringsfonden Livelihoods Fund utbilda 30 000 jordbrukare i Kenya i hållbart jordbruk och trädplantering. Insatserna kommer samtidigt att klimatkompensera för utsläpp av en miljon ton koldioxid.

Totalt har parterna fått in ett kapital om 35 miljoner kronor från en rad internationella företag, bland annat från det franska mejeriföretaget Danone och Kenyas största mejeriföretag.

Brookside Dairy, som också garanterar avsättning för böndernas mjölkproduktion för att genomföra insatserna.

Ska öka inkomsterna

Det handlar om att försöka sätta stopp för fortsatt avskogning, jorderosion samt ohållbara jordbruksmetoder som förstör ekosystemen. Metoderna förväntas öka familjernas inkomst markant och förbättra miljön vid Victoriasjön.

"Målsättningen är att lantbrukarna ska öka sina skördar med minst 30 procent och att mjölkbönderna ska dubblera sin produktivitet", säger Henrik Brundin, vice vd för Vi-skogen i ett pressmeddelande.

15 bondeägda kooperativ

Böndernas trädplantering kommer samtidigt att bidra till att klimatkompensera för utsläpp av en miljon ton koldioxid.

Genom projektet stöds dessutom 15 bondeägda kooperativa företag så att de kan erbjuda sina medlemmar - de småskaliga bönderna - veterinärtjänster, insamling av mjölk och vara en länk till mejeriföretag.

"Projektet visar hur investeringar i landsbygdssamhällen och familjejordbruk kan utformas så att de ger ömsesidiga värden för både jordbrukare, företag och samhället. Det öppnar vägen för nya investeringsmodeller mellan offentlig och privat finansiering", säger Bernard Giraud, vd för Livelihoods Fund enligt pressmeddelandet.