facebooktwittermail

Svenskodlad sötpotatis snart här

SLU i Alnarp är först i Skandinavien att prova om sötpotatis går att odla så långt norrut som Sverige.

– Marknaden är redo för svenskodlad sötpotatis och en kommersiell odling är snart verklighet, säger Helena Karlén vid SLU.

SLU i Alnarp är först i Skandinavien med att undersöka om sötpotatis går att odla så långt norrut som i Sverige. 2014 provodlades nio amerikanska sorter för att hitta potatis med tillräckligt kort utvecklingstid.

Årets skörd på Alnarp visar att det finns goda förutsättningar för odlingen. Inte minst sorten Orleans från USA tycks vara lämplig för det svenska klimatet. Får SLU i Alnarp medel beviljade för fortsatta undersökningar kring sötpotatisen är en inhemsk produktion inte långt borta tror Helena Karlén, universitetsadjunkt vid institutionen för biosystem och teknologi vid SLU i Alnarp.

I odling om fem år

– Jag tror vi har en kommersiell odling om fem år. Vi vet att vi kan få skörd och vi vet att det finns sorter som passar, säger Helena Karlén.

Ett uttalat intresse för svenskodlat finns hos marknaden och flera odlare är redo att testa grödan.

– Ofta är det potatisodlare som har överskottsareal och letar efter alternativ.

Borde testas

I Kanada har man under ett drygt decennium provodlat sorter och utvecklat odlingstekniken för sötpotatis. De aktuella sorterna har förädlats för frilandsodling i kyligare klimat.

– När jag hörde det tänkte jag att, herregud, detta borde vara något för Sverige, säger Helena Karlén.

Nådde full mognad

Förutsättningarna för försöken med de influgna sticklingarna var egentligen inte optimala. Men trots att lerjorden vid Alnarp är olämplig för potatis funkade det ändå att få skörd.

– Kvalitetstesterna efter skörd visade att rötterna nått full mognad och vi ser att man ganska lätt skulle kunna göra förbättringar rent odlingstekniskt, säger Helena Karlén.

Särskilt sorten Orleans tycks vara lämplig för kyligare klimat. FOTO: HELENA KARLÉN/SLU

Sticklingsförökning i Europa

Målsättningen är att nå en skörd på 30 ton per hektar, eller ett kilo per planta. Utmaningarna framöver är att få tillgång till lämpliga sorter för vidare provodling med målet att på sikt göra sticklingar eller pluggplantor inom landet. Ett irländskt företag har nyligen startat en sticklingsproduktion i Portugal - efter att de rotats på Irland skulle plantmaterialet kunna skickas till Sverige.

– Med ett eget system får vi kontroll på leveranserna, slipper långa transporter och minskar risken för att föra in skadegörare, säger Helena Karlén.